พัดลมไอเย็น

 

พัดลมไอเย็น พัดลมปรับอากาศ เคลื่อนปรับอากาศเคลื่อนที่  พัดลมไอเย็น คือ พัดลมที่ทำงานด้วยระบบ Evaporative Cooling Systems หรือการนำอากาศร้อนผ่านแผงรังผึ้ง หรือแผ่นทำความเย็น (Cooling Pad) ที่มีน้ำเย็นหล่ออยู่ แล้วน้ำก็จะระเหยและเปลี่ยนเป็นไอเย็น เลยทำให้แรงลมที่ส่งผ่านออกมาก็จะเย็นสดชื่นและรู้สึกเป็นธรรมชาติกว่าพัดลมทั่วไป อีกทั้งยังช่วยให้อุณหภูมิภายในห้องลดลงได้ประมาณ 2-8 องศาเซลเซียส

พัดลมไอเย็น

ขนาด 18000 cmh

ราคา  37500 บาท

 

พัดลมไอเย็นโรงงาน
พัดลมไอเย็นอุตสาหกรรม
พัดลมไอเย็น เคลื่อนที่
พัดลมไอเย็น ขนาดใหญ่

 

 

Evaporative cooling, พัดลม อีเวป คือ อาศัยการออกแบบ หลักการพื้นฐานของธรรมชาติ  ใช้การระเหยของน้ำแลกเปลี่ยนความร้อนแฝงของอากาศ โดยการไหลของน้ำผ่าน   Cooling Pad เมื่อน้ำไหลผ่าน  Cooling Pad ก็จะถูกเพิ่มพื้นที่ผิว และลดแรงตึงผิว  ระหว่างน้ำกับอากาศ ทำให้น้ำระเหยทันที   โดยดึงเอาความร้อนจากอากาศรอบๆ Cooling Pad มาใช้ในการระเหย  เมื่ออากาศถูกดึงความร้อนก็จะทำให้   อุณหภูมิลดลง จะมาก-น้อยทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ   อุณหภูมิอากาศในขณะนั้น และความเร็วลม ที่ไหลผ่านผิวหน้าของCooling Pad กับระบบ Wind Chill Effect   วัตถุประสงค์ของการใช้งานพัดลมไอเย็น เครื่องทำลมเย็น (Evaporative Unit)  1.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานภาย ในโรงงาน  บริษัท หรือพื้นที่พักผ่อนบ้านพักอาศัย  2.เพื่อลดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงาน 4-10องศาเซลเซียส  โดยการจ่ายลมเย็นไปยังบริเวณพื้นที่เป้าหมายโดยตรง  3.เพื่อป้องกันอากาศร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภาย ในอาคาร  4.เพิ่มการระบาย หมุนเวียนอากาศภายในอาคาร ให้อากาศบริสุทธ์(Fresh Air)  5.เพื่อสร้าง Positive Pressure ป้องกันฝุ่นละออง สิ่งเจือปน กลิ่น และแมลง  6.เพื่อการประหยัด ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความเย็น  ระบบปรับอากาศทั่วไป(Air Condition)  7.สามารถนำไปใช้ระบายความร้อน ลดอุณหภูมิ สำหรับห้องเครื่องจักร  เช่น แอร์คอมเพสเซอร์ ชิลเลอร์ หรือ คอนเดนซิ่งของแอร์  8.ใช้เป็นตัวเติมอากาศใหม่ (Fresh air)ให้กับแอร์ โดยเครื่องทำลมเย็นจะทำหน้าที่  ลดอุณหภูมิของอากาศใหม่ให้เหลือประมาณ 27 องศาเซลเซียส  (ถ้าอากาศภายนอกปกติประมาณ 34-40 องศาเซลเซียส) แล้วถึงเข้าไปผสม  กับลมกลับ ลดการทำงานของแอร์ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

 

พัดลมไอน้ำ (Air Cooler) เป็นอุปกรณ์ทำความเย็นชนิดหนึ่งที่ใช้หลักการระเหยของน้ำเพื่อทำให้อากาศเย็นลง พัดลมไอน้ำเหมาะสำหรับใช้ในห้องที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก อากาศไม่ร้อนจัด และต้องการความเย็นแบบธรรมชาติ ไม่แห้ง และไม่เย็นจัดจนเกินไป

พัดลมไอเย็นเป็นอุปกรณ์ทำความเย็นชนิดหนึ่งที่ใช้หลักการระเหยของน้ำเพื่อทำให้อากาศเย็นลง โดยภายในตัวเครื่องจะมีแผ่นทำความเย็น (Cooling Pad) เมื่อเปิดเครื่อง มอเตอร์จะดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาผ่านแผ่นทำความเย็น จากนั้นน้ำจะระเหยและดูดซับความร้อนจากอากาศ ทำให้อากาศเย็นลงและพ่นออกมาจากตัวเครื่อง

พัดลมไอน้ำติดผนัง (Wall-Mounted Air Cooler) เป็นพัดลมไอน้ำชนิดหนึ่งที่มีการติดตั้งยึดติดกับผนังห้อง โดยมีลักษณะคล้ายกับพัดลมติดผนังทั่วไป พัดลมไอน้ำติดผนังมีข้อดีหลายประการ เช่น ประหยัดพื้นที่ใช้สอย ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายได้สะดวกประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องปรับอากาศ ได้ลมที่สดชื่น เป็นธรรมชาติ ช่วยให้อากาศเกิดการถ่ายเท ไล่อากาศร้อน ระบายกลิ่นอับ กรองดักฝุ่นได้ดี

การเลือกซื้อพัดลมไอน้ำติดผนัง ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ขนาดของห้องที่ต้องการทำความเย็นปริมาณน้ำที่ใช้ต่อชั่วโมง คุณสมบัติอื่นๆ เช่น ปรับระดับความเย็นได้ ปรับทิศทางลมได้ มีระบบกรองอากาศ เป็นต้น พัดลมไอน้ำติดผนังเหมาะสำหรับใช้ในห้องที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก อากาศไม่ร้อนจัด และต้องการความเย็นแบบธรรมชาติ ไม่แห้ง และไม่เย็นจัดจนเกินไป

พัดลมไอน้ำตั้งพื้น (Floor Air Cooler) เป็นพัดลมไอน้ำชนิดหนึ่งที่มีการติดตั้งตั้งพื้น มีลักษณะคล้ายกับพัดลมตั้งพื้นทั่วไป แต่จะมีระบบทำความเย็นด้วยไอน้ำเพิ่มเติม  พัดลมไอน้ำตั้งพื้นมีข้อดีหลายประการ เช่น เคลื่อนย้ายได้สะดวก ประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องปรับอากาศ ได้ลมที่สดชื่น เป็นธรรมชาติ ช่วยให้อากาศเกิดการถ่ายเท ไล่อากาศร้อน ระบายกลิ่นอับ กรองดักฝุ่นได้ดี

โดยภายในตัวเครื่องจะมีแผ่นกรองน้ำหรือแผ่นเจลดูดซับน้ำ เมื่อเปิดเครื่อง มอเตอร์จะดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาผ่านแผ่นกรองน้ำหรือแผ่นเจล จากนั้นน้ำจะระเหยและดูดซับความร้อนจากอากาศ ทำให้อากาศเย็นลงและพ่นออกมาจากตัวเครื่อง

พัดลมไอน้ำมีข้อดีหลายประการ เช่น ใช้งานง่าย เพียงเติมน้ำหรือต่อสายน้ำประปาเข้ากับตัวเครื่อง

 

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 26,443